Somriures des de l’altar

L'ERO a 'PlayGround' ha estat interpretat per algunes persones –entre les quals hi ha treballadors de mitjans que no oferien les mateixes perspectives– com un fracàs del que han anomenat, en general despectivament, "periodisme millenial", amb aquesta superioritat moral que supura la paraula, amb aquest adultisme que diu abans tot era millor, ridiculitzant qualsevol opció nova, diferent.

Crisi a Panrico: poca cobertura i de mala qualitat

Qui és Oaktree? Només la gent que hagi seguit amb deteniment la crisi desenvolupada a Panrico aquest setembre li sonarà el nom d'aquest fons de capital risc estatunidenc. Però fins i tot així, la majoria de notícies que hi han fet referència s'han limitat a assenyalar que es tractava “del fons propietari de...