Està justificada l’eufòria pel BarcelonaWorld?

L'anunci sorpresa que la Generalitat tenia una inversió alternativa a la de l'Eurovegas –just l'endemà que se sabia que l'opció escollida, en cas de fer-se, seria Madrid- va tenir un suport unànime en els mitjans catalans i La Vanguardia fins i tot hi va dedicar una editorial tan eufòrica –i més en un diari que...