Saber llegir el món

Una societat que vol definir-se com de la informació, la comunicació i el coneixement rep cops. Tenim analfabetisme funcional, analfabetisme digital-tecnològic i... sí, analfabetisme de no saber llegir ni escriure. No és tan estrany de trobar-se adults –fins i tot amb titulació universitària!– que tenen dificultats per comprendre un tuit, un titular, o una notícia ben escrits.

Els mitjans de comunicació en la República Catalana

"Necessitem –diuen les conclusions del Congrés Catalunya i Futur– assolir la sobirania sobre l'espai català de comunicació per garantir una regulació adequada en matèria de mitjans, cultura i llengua". I ho desenvolupen en sis apartats: Sobirania, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Llengua, Acció Internacional, Regulació de la Xarxa i Copyright.

Què podem fer nosaltres pel periodisme?

La meva vida laboral ha girat sempre al voltant de la informació. Pel periodisme que, pels volts del plistocè, vaig triar com a ofici. I també pel món de la biblioteca pública, en què des de fa anys desenvolupo la meva activitat professional. Tant en la conversió de la realitat en matèria informativa, el suport al...

Víctimes d’un context

Tinc una amiga periodista. Té formació, experiència, capacitat d’anàlisi, cultura general i una empenta admirable. Dic una com en podrien ser cinc, i segurament vàries desenes que no són amigues. S’està plantejant el color del davantal. Sí, treballa de cambrera. Qui diu cambrera diu portant la comunicació del...