El primer bes homosexual de la factoria Disney

És evident que la producció cultural i en concret la ficció audiovisual són fonts importantíssimes a l'hora de modelar la nostra visió del món. I, naturalment, també són un reflex -irreal, incomplet i mediatitzat- de la societat de la que sorgeixen i a la qual es dirigeixen. Per això ha estat rellevant que la...