Creixen les lluites per salvar els mitjans públics de les retallades

Són temps de retallades. I també temps de protestes. Una lluita per salvar els serveis públics que, sovint, es lliura poble a poble i barri a barri, amb tancades a les escoles, ocupacions del CAP, talls de trànsit i manifestacions. I encara que la sanitat i l'educació concentrin –per la seva mida i importància en...

El dret a la informació en temps de retallades

Reducció de plantilles, precarització de les condicions laborals, retallades de sous o del preu de les col·laboracions, augments encoberts de les jornades, supressió de festius, fraus contractuals... totes aquestes pràctiques cada cop més esteses afecten, òbviament la qualitat de vida i el poder adquisitiu dels...