Per què la CUP és menys rellevant que altres partits?

La Candidatura d'Unitat Popular va celebrar el dissabte la seva Assemblea Nacional a Castelló, un esdeveniment polític que només se celebra un cop l'any i que va reunir més de 400 militants. Aquest partit parlamentari català, a més, es troba en l'actualitat informativa per ser una de les tres potes polítiques amb...