Creuada mediàtica contra els refugiats

El dimarts de la setmana vinent, dia 26 de setembre, expira el termini fixat per la Unió Europea perquè els estats membres acollin el nombre de refugiats que es van comprometre l’any 2015. Hauran passat dos anys i, quan falta una setmana pel venciment de l’acord, l’Estat espanyol només ha rebut 1.980 dels 17.337 a...

“Devolucions en calent”: violacions emmascarades

La Mediterrània s’ha convertit en la major fossa comuna del planeta. Milers de persones hi moren cada any en l’intent d’arribar a les costes europees fugint de la pobresa o de les guerres que assolen l’Àfrica subsahariana i l’Orient Mitjà. Segons l’Agència Europea pels Refugiats i altres organismes...

Quan la notícia del CIE amaga encara més la seva realitat

Las Provincias ja fa quatre dies que destaca a la seva portada notícies relacionades amb el Centre d'Internament d'Emigrants (CIE) de Sapadors, a València. Aquest és un fet totalment inusual, ja que poques vegades aquest tipus d'instal·lacions reben algun tipus d'atenció mediàtica. El problema és que la cobertura...

El CIE de València: una realitat silenciada?

La primera edició de l'Anuari Mèdiacat, sobre els silencis mediàtics del 2010 va destacar com a tema més silenciat els maltractaments –morts incloses- que ocorrien al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona. Des de llavors les coses han canviat lleugerament –pel que fa a la cobertura informativa- i El...