El futur depèn del que fem en el present

Si estem d’acord que el futur depèn del que fem en el present, cal apostar amb decisió pel pensament estratègic i actuar en conseqüència. Qui tingui recursos per fer-ho, ha d’impulsar estudis sobre el model de servei públic audiovisual per als pròxims anys.