Una ‘notícia mutant’ per criminalitzar la CUP

Per «notícia mutant» es coneix aquella basada en fonts anònimes o no verificables, dades falsejades o manipulades i incorreccions que va apareixent de forma periòdica als mitjans de comunicació sense que ningú es molesti a contrastar o desmentir. Aquest és el cas de l'article que assegura que arran del suport de...