Melilla, un cas silenciat

Motes vegades, els mitjans de comunicació se centren en allò que passa en el nostre territori, però això no es pot entendre sense saber el que està succeint a milers de quilòmetres. Melilla fa molts anys que és un caldo de cultiu per entendre quina és la situació d’aquests joves al Marroc i per què volen venir a Catalunya... però nosaltres no n'hem fet cas.

“Devolucions en calent”: violacions emmascarades

La Mediterrània s’ha convertit en la major fossa comuna del planeta. Milers de persones hi moren cada any en l’intent d’arribar a les costes europees fugint de la pobresa o de les guerres que assolen l’Àfrica subsahariana i l’Orient Mitjà. Segons l’Agència Europea pels Refugiats i altres organismes...