España Global cocina un ranking inexistente para proclamarse la decimotercera mejor democracia del mundo

A mediados de enero el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinará a España, después que varias organizaciones denunciaran vulneraciones en una presesión en Ginebra. Preocupados por la imagen exterior desde las cargas policiales del 1 de Octubre, España Global ha reforzado sus argumentos con una interpretación libre de los datos de un informe, cocinando un ranking que no existe.

España Global cuina un rànquing inexistent i ofereix dades inexactes per proclamar-se la tretzena millor democràcia del món

D'aquí a un mes el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides examinarà Espanya, després que diverses entitats denunciessin vulneracions en una presessió la setmana passada a Ginebra. Precupats per la imatge exterior des de les càrregues policials durant l’1 d’Octubre, España Global ha reforçat els seus arguments amb una interpretació lliure de les dades d’un informe, tot cuinant un rànquing que no existeix.

Edward Snowden defensor dels drets humans segons l’ONU

Fa poc més d'un any que Edward Snowden va denunciar el sistema massiu d'espionatge global instal·lat pel Govern dels EUA. A hores d'ara ha de viure refugiat a l'aeroport de Moscou sense que la seva situació sembli que vagi a resoldre's de forma immediata. El presumpte delinqüent –el govern que espiava il·legalment...

Apagada informativa sobre una decisió històrica de l’ONU

El Consell de Drets Humans de l’ONU va aprovar la setmana passada una resolució que obre la porta a la creació d’un tractat vinculant per a totes les empreses multinacionals que les obligui a complir la legislació de qualsevol país on operin i que hagi subscrit el citat acord. La decisió va ser definida com a...