Un petit reconeixement als cronistes judicials

Aquesta traducció del llenguatge forense al català la fan experts en la matèria, els cronistes judicials, que no sense esforç i una paciència d’acer, interpreten per nosaltres, els mortals, documents de diversos centenars de pàgines per exposar l’actuació del tercer poder i permetre’ns així fiscalitzar-lo quan és necessari.