Esgotant la primavera

El relat ensucrat de bonhomia d’un magnat, rematat, curiosament, per un anunci de La Caixa que publicita la seua contribució al Banc d’Aliments, em fa arribar a la conclusió, un dia més, que estem perduts.

El ‘top manta’ com a ‘invasió’ o com a ‘símptoma’

Als dos diaris impresos més venuts a Barcelona els preocupa molt el 'top manta'. D'uns mesos ençà aquest fenomen relativament limitat –afecta algunes zones turístiques concretes i no deu haver-hi més de pocs centenars de venedors ambulants en una ciutat d'un milió i mig de persones- ha esdevingut un tema mediàtic recurrent.