La Intifalla entre el silenciament i la criminalització

Davant d'una protesta de qualsevol tipus, els mitjans de comunicació haurien d'informar-ne sobre el seu desenvolupament, les seves motivacions, repercussions i, en cas d'haver-n'hi, conseqüències negatives. Si es tracta, però, de mitjans amb criteris més polítics que periodístics i les seves directrius són...