La proximitat (metropolitana) és notícia

L'Observatori de la Comunicació Local ha analitzat la presència de la informació de proximitat als informatius de quatre televisions catalanes. Malgrat que representen el 27% del temps dels informatius es detecta una gran concentració al Barcelonès (46,6%) i a la resta de comarques de la primera corona...